İnsan Kaynakları

Toksuzlar Transportlu olmak Ayrıcalıktır

Toksuzlar Transport çalışanları akılcı çözümler üretebilen, kendini sürekli geliştiren ve bu yüzden de Toksuzlarda çalışmayı ayrıcalık sayan, takım ruhuna sahip, genç ve dinamik bir ailenin parçasıdır.

Çözümler Üretebilmenin Sırrı Akılcı İnsan Kaynaklarıdır

Toksuzlar Transport , müşteriler için akılcı çözümler üretmenin başlıca sorumluluğu olduğunun bilincindedir. Sürdürülebilir başarı ve etkin kaynak kullanımının anahtarı olarak adlandırılan akılcı çözümlerin, nitelikli ve mutlu bir insan kaynağı ile üretilebileceği inancındadır. Bu yüzden teknolojinin yanısıra, sürekli olarak insana da yatırım yapılmaktadır.

Toksuzlar, yetenek yönetimi anlayışını benimseyerek, insan kaynağının yeteneklerini ayırt etmek ve bu yetenekleri değerlendirerek performansı ve çalışan memnuniyetini arttırmak, verimli çalışabilmelerine olanak sağlayacak ortamlar yaratmak ve insan kaynakları alanında en iyi uygulamaları hayata geçirerek yarattığı olumlu imaj sayesinde tercih edilen işveren olma yönündeki çabalarını sürdürmektedir.

Toksuzlar İnsan Kaynakları Uygulamaları

Performans Yönetimi Sistemiyle Toksuzlar, hem organizasyon hem de çalışan performansının sürekli olarak geliştirilmesini hedeflemektedir. Hedeflerle yönetim felsefesi ile performans değerlendirme sistemini uygulayan Toksuzlarda çalışanların gelişimlerinin ölçülmesi ve sayısal veriler ışığında belirlenen iş hedefiyle gerçekleşen değerlerin karşılaştırılması doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayan bir sistem uygulanmaktadır. Performans yönetimi sonucunda elde edilen veriler Ücret Yönetimi, Kariyer Yönetimi ve Eğitim Yönetimine temel teşkil etmektedir.

Performans Yönetimi

Her senenin başında açıklanan şirket ana performans indikatörleri ışığında, yukarıdan aşağıya doğru yayılan stratejik planlar ile her bölüm/birim ve kişi kendi performans hedeflerini SAP üzerinden sisteme girmektedir. Bu doğrultuda yöneticisi ile mutabık kalan çalışanın yıllık performans hedefleri belirlenmektedir.

Finansal hedefler, iş hedefleri ve takdir olmak üzere süreç 3 kısımdan oluşmaktadır. Finansal hedefler şirket bütçe planlaması sonucu ortaya çıkan finansal verilere dayanmaktadır. İş hedefleri ise kişinin işiyle ilgili süreçleri içermekte olup, hedefler “SMART” yaklaşımıyla tamamen sayısal ve geliştirme faaliyetine dayalı olarak belirlenmektedir. Mavi yaka performans değerlendirme süreci içerisinde ise, ayrıca göstergeler belirlenerek kişinin yöneticisi tarafından değerlendirmesi de yapılmaktadır.

Değerlendirme sürecinde yönetici ve çalışan sene sonunda hedefler üzerinde bir değerlendirme yapmaktadırlar. Orataya çıkan kişisel puanlar kariyer planlama, eğitim, ücret gibi kısımlara etki etmektedir.

Kariyer Yönetimi

Şirket stratejilerinin gerçeğe dönüştürülmesi için liderler yöneticilerle birlikte çözümler üreten, dünyanın önde gelen İK kariyer yönetim firmalarından biri olan Hay Groupla yapılan çalışma sonrası ortaya çıkan iş ailesi ve seviye tanımlarıyla; her çalışan kendi pozisyon seviyesinden ne tür bekletiler olduğunu ve bir üst seviyeye çıkarken neleri başarması gerektiğini bilmektedir. Bunun yanı sıra 360 derece yetkinlik değerlendirme ile kendi yetkinlik seviyesi, üstü, astı, çalışma arkadaşları ve paydaşları tarafından değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda pozisyondan beklenen yetkinlikler ve bir üst pozisyondan beklenen yetkinliklerle karşılaştırma şansı olmaktadır.

Performans değerlendirme sistminden çıkan çıktılar, eğitim sonuçları ve pozisyonu karşılama yüzdesi göz önünde bulundurularak kişinin kariyer yolu çizilmektedir. Tüm bu kriterlerden yüksek sonuçlar elde eden çalışanlar ise yetenek havuzu içerisinde yer alarak Toksuzların gelecekteki yöneticileri olmak için yetiştirilerek ilerlemektedirler.

Eğitim ve Geliştirme

Toksuzlar içerisinde senelik yapılan performans dğerlendirme ve etkilik değerlendirme çalışmalarıyla güçlü yönleri ve gelişmeye açık yönleri ortaya çıkan çalışanlarımızın, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanının yönlendirmesiyle sene içerisinde alacağı eğitim ve geliştirme faaliyetleri belirlenmektedir. Bunun sonucunda çalışanlarımız o sene için neler yapmaları gerektiğini ve ne konularda gelişmeleri gerektiğini bilmektedirler.

Toksuzlar Yetenek Havuzu içerisinde yer alan çalışanlar için ise yönetsel taraflarını da geliştirebilecekleri eğitim ve gelişim faaliyetleri planlanmaktadır. Bu çalışanlar ileride farklı yönetsel pozisyonlarda değerlendirilebilmektedirler.